หน้าแรก

Eng

  Thai
       
 
       เกี่ยวกับบริษัทชินรัช โฟร์เทคเตอร์จำกัด
   

         บริษัทชินรัช โฟร์เทคเตอร์จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เชี่ยวชาญทางด้านการบริการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย โดยมุ้งเน้นการให้บริการงานป้องกันอัคคีภัยครบวงจรตามนโยบายการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าผ่านทางนวัตกรรมวิศวกรรมสมัยใหม่ วัตถุประสงค์หลักของเราคือการให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นและต้องสามารถลดอัตราการเกิดอัคคีภัยภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของการบริการของเราคือ ความตั้งใจจริงที่มีต่อลูกค้าหลากหลายหน่วยงานและคงรักษาชื่อเสียงการให้บริการงานวิศวกรรมที่ดีเยี่ยม
 

วิสัยทัศน์
       เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าผ่านทางนวัตกรรมวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยสมัยใหม่ คุณภาพของงานบริการ การยึดมั่นในความถูกต้อง จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมและราคาที่เป็นธรรม
       

      บริษัทชินรัช โฟร์เทคเตอร์จำกัด
       112 ซอยรามคำแหง112 , ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ ฯ 10240
        โทรศัพท์ : 02-7293210  โทรสาร : 02-7295432 , 02-7296432 , 02-7296543 , 02-7295210 
        E-mail:
info@shinaracha-frotector.com  
Official Distributor