บริการ

Eng

  Thai
       
 
       งานบริการ:
   

   ขอบข่ายการให้บริการด้านระบบป้องกันอัคคีภัยของบริษัท ได้แก่

     +การออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย
     +การติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย
     +งาน Turnkey
     +การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย
     +การตรวจสอบและทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารทุกประเภท
     +การบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย
     +การจัดการอบรมฝึกสอนและให้ความรู้
กี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน  National Fire Protection Association (NFPA)

    การป้องกันอัคคีภัยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ดังนี้

    การป้องกันอัคคีภัยในเชิงรุก
    1.     ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
    2.     ระบบเครื่องสูบและควบคุม
    3.     ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
    4.     ระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง
    5.     ระบบหัวดับเพลิง
    6.     ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระบบ FM-200 และระบบสารสะอาดดับเพลิง
    7.     เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและอื่นๆ

การป้องกันอัคคีภัยในเชิงรับ
   1.     โครงสร้างอาคาร
   2.     การแบ่งส่วนอาคาร
   3.     เส้นทางหนีไฟ
   4.     ความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง
   5.     ประตูหนีไฟ
   6.     การป้องกันรอยต่อในระบบ

       

      บริษัทชินรัช โฟร์เทคเตอร์จำกัด
       112 ซอยรามคำแหง112 , ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ ฯ 10240
        โทรศัพท์ : 02-7293210  โทรสาร : 02-7295432 , 02-7296432 , 02-7296543 , 02-7295210 
        E-mail:
info@shinaracha-frotector.com  
Official Distributor