หน้าแรก
Turnkey

Eng

  Thai
       
 
       งาน Turnkey
   
        

   จากประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบและการติดตั้งในธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัยครบวงจร โดยเริ่มจากการวางแผนงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตลอดจนทำการแก้ไข ปรับปรุงงานออกแบบโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการใช้ CAD Software รุ่นล่าสุด บริษัทชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด เชื่อว่าการทำงานที่สอดคล้องกันตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้งโดยรวบรวมความรู้จากวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกลเป็นการนำไปสู่งานที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น การบริหารงานโดยใช้ Construction Design Management (CDM) ทำให้เราไม่ต้องกังวลกับการทำงานร่วมกับหลาย ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้เรายึดมั่นในระบบที่มีคุณภาพตรงตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทยควบคู่ไปกับมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก จากประสบการณ์การทำงานและทีมวิศวกรที่มีความพร้อมในการให้บริการ ส่งผลให้บริษัทชินรัช โฟร์เทคเตอร์จำกัดมีโอกาสให้บริการแก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน คลังเก็บสินค้า โรงแรม ตลอดจนโรงพยาบาลหลายแห่ง

 
 
 
       

      บริษัทชินรัช โฟร์เทคเตอร์จำกัด
       112 ซอยรามคำแหง112 , ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ ฯ 10240
        โทรศัพท์ : 02-7293210  โทรสาร : 02-7295432 , 02-7296432 , 02-7296543 , 02-7295210 
        E-mail:
info@shinaracha-frotector.com  
Official Distributor